Platform Schalkhaar en verkeer

Verkeer speelt in iedere woonplaats een belangrijke rol. Verkeer in Schalkhaar is niet altijd van nut voor Schalkhaar.

Omdat Schalkhaar als vanouds aan twee oude doorgaande routes ligt, komt veel verkeer door Schalkhaar zonder dat wij er profijt van hebben. Dat verkeer zien wij als onnodig. Dit is nadelig voor de leefbaarheid van Schalkhaar.

Door de jaren heen is het verkeer sterk toegenomen door nieuwbouw rondom Schalkhaar. De gemeente Deventer heeft de infrastructuur nauwelijks daarop aangepast. Waar het vroeger geen probleem was dat er eens een auto door Schalkhaar naar Lettele moest rijden, zijn er nu duizenden auto's die Schalkhaar gebruiken om alleen maar doorheen te rijden.

De gemeente Deventer heeft alle wegen in de bebouwde kom van Schalkhaar aangemerkt als maximaal een wijkontsluitingsweg. Dat wil grofweg zeggen dat deze wegen alleen voor bezoekers en bewoners van Schalkhaar zijn bedoeld. Echter, bijna 50% van al het verkeer in Schalkhaar is doorgaand verkeer! Dit verkeer zorgt voor extra onveiligheid, vervuiling en overlast. Volgens de wegenstructuur van de gemeente en zeker voor Platform Schalkhaar is dit verkeer niet gewenst in ons dorp.

Daarom staan verkeerszaken al jaren hoog op de agenda bij het Platform Schalkhaar. De verkeersdruk moet worden verminderd en wegen dusdanig worden ingericht dat het veiliger wordt voor bewoners en bezoekers van Schalkhaar.

Momenteel houdt het Platform Schalkhaar -in samenspraak met de Gemeente Deventer- zich bezig met de volgende projecten:

  • Maatregelen Koningin Wilhelminalaan: Verbetering oversteek en herinrichten kruispunt o.a. ter hoogte van de Nicolaas School.
  • 30km zone Oerdijk: Binnen de beschikbare budgetten het maximale halen uit geschikte maatregelen.
  • Fietsoversteek Nico Bolkensteinlaan naar Douweler Kolk : Het ontsluiten van een prachtig natuurgebied, vlakbij ons dorp
  • Ontsluiting van de nieuwbouwwijken Douweler leide en Wijtenhorst op de Nico Bolkensteinlaan om de Oerdijk te ontlasten: kijken naar locatie en voortgang bewaken.
  • Het terugdringen van doorgaand verkeer door het nemen van maatregelen buiten Schalkhaar: Met de gemeente Deventer in overleg over het terugdringen van onnodig verkeer in Schalkhaar.