Nieuwe wijk De Wijtenhorst

Ons dorp Schalkhaar groeit. De voorbereidingen van het nieuwe woonwijkje de Wijtenhorst bij de Colmschaterstraatweg zijn gestart. In mei is de gemeente gestart met het gereed maken van het terrein voor woningbouw. Er worden rioleringen, bouwwegen, kabels en leidingen van nutsbedrijven aangelegd. Ook worden de toekomstige bouwkavels op de juiste hoogte afgewerkt. Het bouwrijpmaken wordt in fases uitgevoerd. Dit najaar is circa 60% van het gebied bouwrijp gemaakt. Het gaat om de noordelijke helft van het gebied Wijtenhorst en de aansluiting op de Nico Bolkesteinlaan. In 2012 wordt de zuidelijke helft bouwrijp gemaakt. Dit is ongeveer 35% van het gebied. In 2013 wordt tot slot een hoekje bouwrijp gemaakt nabij de Kolkmansweg/ Oude Rielerweg. Bij het bouwrijpmaken wordt ook in de Colmschaterstraatweg de riolering vervangen. Ook wordt deze weg in zijn geheel voorzien van straatklinkers.
Voor het bouwverkeer naar de wijk is een tijdelijke aansluiting op de Nico Bolkesteinlaan ter hoogte van de Kolkmansweg aangelegd, zodat de Oerdijk niet met dit verkeer wordt belast.

De woningbouw start in 2012. Bouwbedrijf Koopmans bouwt de meeste woningen. Bij de huurwoningen is uiteraard ook onze lokale woningstichting de Marken betrokken.  Daarnaast geeft de gemeente 44 bouwkavels uit. Verder onderhandelt de gemeente met de Deventer Ontwikkel Combinatie over het realiseren van nog eens16 woningen.
De woningbouw in de Wijtenhorst verloopt in drie fasen. De bouw start in het noordoosten, nabij sportcomplex De Horsterhoek, vervolgens wordt er naar het zuidwesten richting de Kolkmansweg, uitgebreid.  Na oplevering van de Wijtenhorst volgt het wijkje de Douwelerleide aan de noordzijde van de Oerdijk achter de Vosmanskamp.
Het platform Schalkhaar is tevreden over de komst van de nieuwe woonwijken. Dit is goed voor de toekomst van Schalkhaar en biedt meer kans op behoud van goede voorzieningen in ons dorp. De nieuwe wijk krijgt een ontsluiting op de Nico Bolkesteinlaan. Die komt er dankzij de inzet van het platform. Hierdoor  blijft ondanks de groei van het dorp de toename van de verkeersdrukte door Schalkhaar beperkt.
Meer informatie over de nieuwe wijk vindt u op de internetsite www.oerhollandswonen.nl

 

 

Nieuwe straatnamen in de Wijtenhorst
 • Aan de Leide
 • Dijkhuispad
 • Doornenkamp
 • Hofmeyerskamp
 • Klompenmakerspad
 • Kraaikenpad
 • Rondekamp
 • Stittelerweg
 • Voorhorsterweg
 • Van der Wijcklaan
 • Wijtenhorstweg
       Nieuwbouw1_Wijtenhorst_vogelvluchtbeeld_wijk  

 

Nieuwbouw2_Wijtenhorst_impressie_woningtype Nieuwbouw3_Wijtenhorst_situatie_nieuwbouw